Profsgroep

De bouwsector kan wel een goede revolutie gebruiken

Ketensamenwerking, slimme dingen doen, nieuwe technologieën combineren met de praktische ervaring van oude rotten op de bouwplaats. Dít is wat BIM behelst: de proces-gestuurde oplevering van een woning, zoals auto’s van een lopende band rollen: prefab of niet.

Kartrekker

De bouwsector is traditioneel en kosten gedreven. Dit wil ontwikkelingen nog wel eens in de weg staan. Comfort Partners is hierin anders. Zij draagt sterk bij aan de ontwikkelingen binnen de sector, op technologisch gebied en daarbuiten. Om op dit niveau medebepalend te kunnen zijn, is het onontbeerlijk om het kennisniveau van de gehele organisatie te verhogen. Dit brengt intern uiteraard ook veel veranderingen met zich mee. Binnen Comfort Partners is men volop bezig met de implementatie van BIM, een grootse paradigmaverschuiving binnen de traditionele bouwsector.

Het huzarenstukje: BIM

BIM (Building Information Modelling) haalt informatie vanuit de hele keten bij elkaar en weet dit zo te combineren dat er efficiënter, effectiever, sneller en beter gewerkt wordt. Er zijn vier focusgebieden: opzetten van het project, logistiek, financieel en inkoop.

Het doel is dat er een woning gebouwd wordt in minder tijd, tegen lagere kosten en beter afgestemd op de wensen van de klant en eindgebruiker.

Dorus werkt nu bij Croon Wolter & Dros als manager projectinkoop en inkoopcoördinatie.

Ideaalbeeld

Er bestaat een gedetailleerde weergave van de woning, tot en met de plek van een wandcontactdoos en het merk en de kleur van de radiator in de badkamer. Vanuit het systeem wordt er ‘automatisch’ een bestelling geplaatst bij de toeleverancier. Er wordt tijd ingepland bij de onderaannemers, de vervoerder weet waar hij alle onderdelen in het huis moet zetten etc. Zo ontstaat er een gestroomlijnde samenwerking tussen alle ketenpartners.

Nog een stap verder

Uniek in de woningbouw zorgt Comfort Partners met het gebruik van BIM 360 Field Service voor de meest nauwgezette informatievoorziening, procesvoortgang en kwaliteitscontrole op de bouwplaats. BIM 360 Field Service maakt snelle en eenduidige communicatie mogelijk tussen de kantooromgeving en de projectlocatie. Door continue monitoring en proactieve sturing vindt verdere optimalisatie plaats van de bouwprocessen en de tevredenheid van toekomstige bewoners.

Revolutie in de vorm van BIM

Bij de fabricage van een auto zijn alle ketenpartners betrokken. Van de panel-testing van een nieuw model tot en met de fabricage van een onderdeel en het aannamebeleid op een assemblage plant. Alles past als puzzelstukjes in elkaar en de partners zijn voor hun succes van elkaar afhankelijk. Henry Ford bracht in 1910 een proces-revolutie te weeg door voor het eerst zijn auto’s op een lopende band te produceren.

BIM kan in de bouwsector voor een zelfde revolutie zorgen. Maar in tegenstelling tot Ford’s “Iedere kleur auto is goed, zolang het maar zwart is”, moet een woning aan meer wensen voldoen.

De theorie en de praktijk zijn dus nog niet zo eenvoudig. Om alle systemen naadloos op elkaar aan te laten sluiten is er in eerste instantie één basisgedachte nodig die door alle ketenpartners omarmd wordt. Wat is het basis huis en met welke modules kun je een huis personaliseren? Om te komen tot een goed werkbaar model is Gideon via Acutec ingezet.

De uitdaging van Gideon den Ouden

Gideon is BIM werkvoorbereider en project-lid. Hij is opgeleid als bouwtechnisch bedrijfskundige en is gespecialiseerd in optimaliseringstrajecten. Voor zijn afstuderen heeft hij een onderzoek gedaan naar de implementatie van BIM en hoe de onderzoeksresultaten zijn toe te passen binnen de aannemerij. De wereld van installatie is nieuw voor hem. Juist de frisse blik die dit met zich meebrengt, is voor Dorus een reden geweest om Gideon in te zetten.

Gideon ziet er binnen het projectteam op toe dat alle beschikbare informatie wordt verzameld, centraal wordt opgeslagen en gekoppeld wordt, om via de processen nog beter te kunnen sturen op het gewenste resultaat. Een belangrijk aandachtspunt hierin is dat ieder bedrijf een ‘andere taal’ spreekt.

Nu Gideon de ‘taal’ van Comfort Partners helemaal machtig is, is de volgende uitdaging het creëren van vertrouwen in het systeem en in elkaar. Dit is essentieel voor een snelle en succesvolle implementatie van BIM binnen de organisatie en de sector. Gideon weet dit vertrouwen te creëren door goed in contact te blijven, te blijven communiceren, verwachtingen te managen en verandering te stimuleren.

“ Een cruciale rol spelen binnen Comfort Partners bij de implementatie van BIM is een grote uitdaging. Het oplossen van complexe opgaven geeft mij veel voldoening."

Detachering in de techniek

Als detacheringsbureau in de techniek delen we de passie van onze opdrachtgevers en werknemers, kandidaten. Want  met werken in de techniek kun je doen wat je leuk vindt en waar je energie van krijgt.

Gave projecten, stoere bedrijven, unieke ontwikkelingen en mooie mensen. Dát is in het kort wat werken in de techniek inhoudt. Of het nu gaat om detachering in:

Elektrotechniek | Werktuigbouwkunde | Netbeheer | Civiel |

Detachering

Vacatures
Recente Projecten
inZuid-Holland
inZuid-Holland