Profsgroep

1037 perrons en honderden kilometers spoor aanpassen: een kleine EU-norm met grote gevolgen

In Brussel is besloten dat vanaf 2030 al het openbaarvervoer in de EU geschikt moet zijn voor minder validen. Prima besluit en gewoon even doorvoeren! Toch? …

Marcel Jongerden geeft ons een iets genuanceerdere blik op dit megaproject. Hij is sinds begin dit jaar (via Acutec) projectmanager Beheer Toegankelijke Instap & Keerwanden bij ProRail. Het project houdt in dat alle projecten, om de stap van perron naar trein toegankelijker te maken, in beheer worden genomen. Meer controle nu en in de toekomst dus. 
 


Complex, lastig, veel belangen .. ja, lekker!

Eén van de grootste onderdelen van het programma toegankelijkheid is om het spoor en perron op de juiste hoogte en afstand te krijgen t.o.v. elkaar. Uiteraard rekening houdend met de treinen die hier gebruik van maken. Het is niet verwonderlijk dat dit veel werk is, als het gaat om meer dan 1000 perrons en naastliggende sporen. De volgende uitdaging is deze aanleg in stand te houden. Dat het complexer is dan ‘enkel’ ophogen of verlagen en veel interne politiek meebrengt, maakt het uitdagend. Een kolfje naar de hand van Marcel!

“Iets hoeft niet eenvoudig te zijn, liever niet zelfs! De projecten zijn complex, er hangt veel vanaf en er zijn altijd veel belangen en partijen bij betrokken. Dit continue spanningsveld is goed. Het geeft me energie.”

Waar gaat het nu concreet om?

“In 2020 moet 90% van alle reizigers van en naar volledig zelfstandig toegankelijke stations kunnen reizen. In 2030 moet alle in- en uitstap van treinen voldoen aan de EU normen. Dit zijn afspraken die gemaakt zijn met het ministerie.”

De norm is gesteld op maximaal 7,5 cm afstandsverschil en 5 cm hoogteverschil van uitstap van de trein tot perron. Te scherp afgesteld en de trein schuurt tegen het perron, te hoog of te laag en de trein is niet rolstoel toegankelijk. Een marge van 7,5 cm en 5 cm is bijzonder klein als je meeneemt dat treinen bewegen en grond werkt. Toch speelt ProRail het klaar en is nu al bijna 70% van alle perrons aangepast.

Marcel ‘neemt in beheer’

Op dit moment is Marcel vooral bezig met het laten meten, inventariseren, analyseren contracteren. Alles moet in kaart worden gebracht om het voor nu en de toekomst te kunnen beheren. Het gaat dan om het bijhouden van welke werkzaamheden waar zijn uitgevoerd, welke perrons er liggen, wanneer er weer gemeten, onderhoud of vervanging uitgevoerd moet worden, wat de bodemgesteldheid van een locatie is etc.

“Feitelijk is dit het inregelen van assetmanagement waar we het over hebben. Met de bril van assetmanager/ eigenaar bekijk je een project anders. Een snelle en relatief goedkope oplossing nu, kan ervoor zorgen dat je over korte tijd weer onderhoud moet plegen met alle gevolgen en kosten van dien. Als assetmanager kijk ik ook naar de lange termijn. ”

Complexiteit in de praktijk

ProRail is sinds 2008 bezig met het op juiste hoogte en afstand brengen van perron en spoor. De complexiteit zit hem erin dat beide delen na verloop van tijd bewegen ten opzichte van elkaar. Ook is het spoor een ander systeem dan het perron. Verzakt de rail rechts ten opzichte van de linker rail, dan wijkt de trein ineens verder van het perron dan de EU-norm toestaat.

“Eén van de complexe zaken in dit project is dan ook het absoluut inmeten. Wat moet er per bodemgesteldheid gebeuren om na 10 jaar intensief gebruik nog steeds binnen de gestelde normen te blijven?”

Dan is ProRail daarbij ook afhankelijk van haar vervoerders die ook voor een grote uitdaging staan. Alleen het gehele systeem (spoor, perron en de trein) als geheel kan ervoor zorgen dat dit een succes wordt. Vervoerders hebben nieuwe sprinters aangeschaft. Een mijlpaal voor de reiziger, maar soms wordt het ook pijnlijk zichtbaar dat op enkele plekken de grond daadwerkelijk is verzakt.

Bewegende perrons/ flexibele rails?

De wereld verandert sneller dan ze ooit deed. Ook de wereld van het spoor en treinen. Neem daarbij de hoge kosten voor de aanpassingen en het onderhoud van spoor en perrons. En de behoefte (noodzaak haast) aan nieuwe ontwikkelingen is geboren. Daarom heeft Marcel een nieuw traject gestart waarin gekeken wordt naar het eenvoudiger, sneller en goedkoper ophogen en op afstand brengen van perrons/ spoor. Waartoe dit leidt? Vast tot een succes. Maar hoe dit succes eruit gaat zien en vooral het wanneer, dat blijft voor nu koffiedik kijken.

Relatie met Acutec

“Mijn contact bij Acutec is Coen. Ik kan erg goed met hem overweg. Hij en Acutec zijn praktisch ingesteld en zoeken in iedere situatie naar oplossingen. Vanaf het eerste contact is alles lekker informeel. Daarnaast wordt alles vanuit de backoffice zeer goed geregeld. Alle mensen bij Acutec samen vormen een betrouwbare club.”

Detachering in de techniek

Als detacheringsbureau in de techniek delen we de passie van onze opdrachtgevers en werknemers, kandidaten. Want  met werken in de techniek kun je doen wat je leuk vindt en waar je energie van krijgt.

Gave projecten, stoere bedrijven, unieke ontwikkelingen en mooie mensen. Dát is in het kort wat werken in de techniek inhoudt. Of het nu gaat om detachering in:

Elektrotechniek | Werktuigbouwkunde | Netbeheer | Civiel |

Detachering

Vacatures
Recente Projecten
inZuid-Holland
inZuid-Holland

Engineers en ingenieurs

 

Ideale loopbaan betekent ideale werknemer

Alle vacatures

Detachering in elektrotechniek & werktuigbouwkunde