Profsgroep

Projectbeheersing

De inrichting van een PMO is feitelijk gelijk aan de inrichting van een extra afdeling. Het idee hierachter is dat je met projectmanagement de activiteiten beter beheert en de weg richting het gestelde doel daarmee beheersbaarder is. We spreken daarom ook wel van projectbeheersing.

Dit is namelijk het tussenliggende doel; projectbeheersing zorgt ervoor dat een project effectief en efficiënt verloopt en daarmee de doelen sneller behaald worden dan wanneer de activiteiten in de reguliere organisatie worden opgepakt.

PMO - projectmanagement

Project Management Office is de theorie en uitvoer achter projectmatig werken. Een goed ontworpen, samengesteld en uitgevoerd PMO zorgt voor beheersbare projecten: projectbeheersing dus!

Doel van Project Management Office

Het doel van Project Management Office is een effectieve opstart van een project en het waarborgen van de handelingen en processen. Steeds meer organisaties passen projectmanagement toe binnen hun organisatie. Juist door de effectiviteit van deze manier van werken, raken meer en meer organisatie overtuigd van PMO.

Projecten oppakken met medewerkers uit de lijnorganisatie

Werken in projecten kan worden opgepakt door eigen werknemers naast hun reguliere taken binnen de huidige verantwoordelijkheden en onder huidige leidinggevenden. Voor bepaalde projecten kan dit prima werken. Zeker daar waar het gaat over projecten die in tijd en complexiteit goed te overzien zijn.

Problemen bij intern oppakken van complexe projecten

Worden projecten complexer, werken er meerdere afdelingen samen, zijn er grotere belangen mee gemoeid, staan de werkzaamheden verder buiten het reguliere kennisgebied van de betreffende medewerkers? Dan loop je in de praktijk al snel tegen de volgende problemen op:

 • conflicterende belangen
 • meerdere leidinggevenden
 • niet te combineren planningen
 • niet voldoende kennis op specifiek gebied
 • niet voldoende focus op project

En daarom Projectmanagement

Medewerkers vanuit de lijnorganisatie kunnen met veel kunde en gedrevenheid starten aan een project. Uiteindelijk is hun focus echter al te vaak een andere dan het project tot een goed einde brengen. Niet moedwillig gaat er naar verloop van tijd minder aandacht uit naar het volbrengen van het project. Hierdoor stranden projecten, worden doelen niet behaald, worden tijd en budget overschreden. Zonde, want een project dient een heel concreet en vaak belangrijk doel. Anders word het project immers niet opgestart.

Een professionele PMO biedt hier uitkomst. Een PMO-afdeling kan bestaan uit één medewerker of uit een complete organisatie op zich. Een goede PMO is afgesteld op de behoeften van het project. Deze worden bepaald aan de hand van doelen en belangen.

Het uiteindelijke doel van Project Management Office is het project binnen gestelde tijd en gegeven budget naar tevredenheid afronden. Projectbeheersing is hierbij key. Hiermee worden doelen behaald en kan de organisatie verder.

 

Projectbeheersing - de vent maakt de tent

'De vent maakt de tent' en zo is het bij projectbeheersing ook. Uiteraard zijn er projectmethodes en -processen die hun bestaansrecht hebben bewezen. Maar het succes van een project staat of valt met de invulling die de projectmedewerkers hieraan geven. Brengen jouw Projectmedewerkers de juiste kennis mee? Zijn ze snel op elkaar ingespeeld? Passen ze binnen de bedrijfscultuur? Weten ze goed te communiceren? De project- of programmamanager draagt methoden en structuren aan. De uitvoer ervan is in de praktijk echter altijd op meerdere manieren op te pakken. Daarom herhalen we nogmaals het credo 'de vent maakt de tent'.

Advies tav doelen stellen en inrichting PMO

Om de projectbeheersing te optimaliseren is het belangrijk vooraf heldere en concrete doelen te hebben. Aan de hand hiervan kan de Project Management Office effectief worden ingericht. Is er op dit moment nog geen PMO ingericht? Wij ondersteunen kosteloos met de inrichting hiervan. We geven de voorzetten waarmee juiste doelen kunnen worden gesteld. Daarbij weten we precies welke projectrol er in welke situatie nodig is en wat er nodig is aan competenties om deze rol succesvol in te vullen. Word er een projectmanager aangesteld, dan is het aan haar of hem om de inrichting van de PMO verder vorm te geven. We schromen echter niet hierin onze ideeën aan te dragen.

Invulling geven aan PMO-rollen

Iedere project vergt een ander PMO en daarmee ook andere PMO-rollen. De functies die in een project vertegenwoordigd zijn, zijn daarmee situationeel afhankelijk. Je kunt bijvoorbeeld denken aan een:

 • projectmanager
 • Projectondersteuner
 • administratief medewerker
 • werkvoorbereider
 • project support officer
 • marketeer
 • controller

 

Op naar jouw ideale PMO - projectteam

Hoe ziet jouw ideale Project Management Office (oftewel je projectteam) eruit? Het ideale team is voor ieder project en zelfs in iedere fase (start, doorgang, afronding) verschillend. De mate waarin aan deze behoeften kan worden voorzien is met name afhankelijk van het budget.

We kijken dus naar doelen, behoeften en budget. Het uitgangspunt hierbij is een optimale projectbeheersing. Dít is key en hier zullen we dan ook in alle gevallen op aansturen.

Bestaat jouw team uit één ervaren project ondersteuner? Is het project onderdeel van een breder Project Portfolio Management? Wordt de projectmanager ondersteund door tien Project Management Officers?  We komen er graag samen met je achter!

 

 

Detachering in projectbeheersing en PMO

Voor de invulling van de ideale PMO detacheren we professionele projectmanagers en projectondersteuners in verschillende functies. Als het in de situatie past, dan bieden we onze dienstverlening aan in de vorm van Deta-vast . Zo heb je de best passende professional, met de vrijheden van detachering inclusief de vrijheid om na afronding van het project de medewerker in dienst te nemen.

We helpen je graag je projectbeheersing tot in de puntjes te regelen!

Bel ons op 088 090 90 50

Vacatures
Recente Projecten
inZuid-Holland
inZuid-Holland

Engineers en ingenieurs

 

Ideale loopbaan betekent ideale werknemer

Alle vacatures

Detachering in elektrotechniek & werktuigbouwkunde